آسمونی شدم...

                                                                                                                                  دارم روزای تازه ای رو ميگذرونم. روزايی شايد ديگه برنگشتنی. دارم نذر ستاره ميکنم تا اومدنت و تا اون لحظه که دستات بشه ... ادامه مطلب
/ 301 نظر / 30 بازدید
آذر 87
2 پست
خرداد 85
1 پست
بهمن 84
1 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
4 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
4 پست
آذر 83
4 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
5 پست
شهریور 83
9 پست
مرداد 83
26 پست
تیر 83
31 پست